Landskapsstafetten 25.1.2015

Kronobys lag i Mellersta Österbottens landsskapsstefett 25.1.2015 i Kannus ser ut enligt följande:

Kronoby 1

1. Oscar Högnabba, 2. Axel Aurén, 3. Wiljam Fors, 4. Antonia Svenlin, 5. August Högnabba, 6. Maria Grundvall, 7. Hugo Karlström, 8. Erik Storvall

Lagledare: Dan Aurén, Mattias Skog

Kronoby 2

1. Johnny Sjölind, 2. Simon Dahlnäs, 3. Jonas Skog, 4. Jennifer Storrank, 5. Anton Storvall, 6. Jennie Lindvall, 7. Tommy Brännkärr, 8. Stefan Storvall

Lagledare: Jens-Ove Högnabba, Birgitta Källberg

Mini-Seljes 17.1.2015

Information om Mini-Seljes 17.1.2015 hittas här.

Landskapsstafetten 6.1.2015

Kronobys lag i Mellersta Österbottens landsskapsstefett 6.1.2015 i Kannus ser ut enligt följande:

Kronoby 1

1. Oscar Högnabba, 2. Axel Aurén, 3. Wiljam Fors, 4. Antonia Svenlin, 5. Anton Storvall, 6. Maria Grundvall, 7. Hugo Karlström, 8. Erik Storvall

Lagledare: Dan Aurén, Mattias Skog

Kronoby 2

1. Johnny Sjölind, 2. Simon Dahlnäs, 3. Jonas Skog, 4. Jennifer Storrank, 5. August Högnabba, 6. Emelie Svenlin, 7. Tommy Brännkärr, 8. Stefan Storvall

Lagledare: Jens-Ove Högnabba, Birgitta Källberg

Landskapsstafettuttagning i Nedervetil 28.12 kl. 15.

Kronoby kommun arrangerar  landskapsstafettuttagning söndagen den 28.12 kl. 15.00 vid skidstugan i Nedervetil.

Klasser H10km F, D5km F,  H18 5km F, H16 5km K, D16 3km K. Anmälning senast ½ timme innan start.

Vuokattiläger II den 28-30.11 blir inte av.

På grund av olika omständigheter blir det inget läger i Vuokatti den 28-30.11. Vi strävar istället till att ordna ett hemmaläger på snö genast när de yttre omständigheterna tillåter.

Vuokatti läger

Hej!

Hoppas lägret i Vuokatti var bra och att ni lyckades samla några snökilometrar. Nu är säsongen i gång och vi inväntar lite köld och lite snö också i hemmaknutarna. Få se vad som kommer först - kölden eller snön? Tillräckligt med köld för att kunna tillverka konstsnö eller tillräckligt med natursnö att kunna skida på.

RS tävlingar i Nedervetil den 20.9 och i Terjärv den 4.10

RS tävlingarna fortsätter i Nedervetil på Seljesvägen den 20.9. kl. 15. Stilen är klassisk stil och man skidar endera 5 eller 10 km. Starten sker denna gång, av säkerhetsskäl, från Gillestugan. Alla deltagare och åskådare bedes parkera på Gillestugans parkering.

Den 4.10 kl. 15 skidar vi i Terjärv och stilen är då fri. Bilarna parkeras på Terjärv skolas prakeringsplats i den södra ändan.

Anmälningarna på plats! Förfrågningar Tom Hansén eller Stefan Storvall. Välkomna!

Landskapsstafetten 2016 hålls i Nedervetil

Det är nu bestämt att Landskapsstafetten på skidor 2016 hålls i Nedervetil. Organisationskommittén skall vara utsedd till den 15.9 varvid det egentliga arbetet med arrangemangen kan inledas. I kommittén kommer att sitta två representanter för respektive föreningarna IK Myran, IK Kronan och TUS. Därutöver kommer Kronoby kommun att utse sina representanter i kommittén. Kommunens representanter består av både tjänstemän och förtroendevalda.

SK Åsen höll årsmöte

På Sk Åsens årsmöte i Terjärv senaste onsdag återvaldes hela styrelsen. Tom Hansén fortsätter som ordförande och i styrelsen fortsätter Birgitta Källberg, Sari Hästbacka, Peter Svartsjö, Stefan Brännkärr och Viktoria Forsberg.

Skidsporten konstaterades vara i ett brytningsskede där fjolårets snöfattiga vinter försvårade nyrekryteringen och där gamla åkare räknas i ett fåtal. Beviljandet av Landskapsstafetten till Kronoby kommun år 2016 hoppas man skall ge ett uppsving för sporten. Att det faller snö från himlen är ändå en grundförutsättning.

Läger i Vuokatti under hösten

Prenumerera på innehåll