Föreningen

Skidklubben Åsen är en ung förening som grundades 1990. Föreningens medlemmar och aktiva skidåkare kommer främst från Nedervetil och Terjärv. Föreningens aktiva har haft framgångar speciellt på ungdomssidan. Nämnas kan bland annat Jonas Nymans fina sjätte placering i FM 1992 i klassen H 18. Skidåkarna har kammat hem ett trettiotal medaljer i FSSM- sammanhang.

Föreningen ordnar årligen två nationella tävlingar samt serieskidningar för ungdomar i Nedervetil, Terjärv och Småbönders. De nationella tävlingarna Miniseljes, som ordnas i Nedervetil, samt Sk Åsens föreningskamp i Terjärv lockar årligen ca. 500 tävlare. Föreningen arrangerade ÖIDM 1998 vid Nedervetil skidcentrum.

År 2000 påbörjades ett konstsnöprojekt vid Nedervetil skidcentrum. SK Åsen har tillsammans med IK Myran byggt en konstsnöanläggning som förlänger skidsäsongen nämnvärt.

Styrelsen

SK Åsens styrelse består 2012-2013 av:

 • Tom Hansén, ordförande
  • tel. 050-5507722
  • e-mail tom.hansen(at)kvarnen.fi
 • Peter Svartsjö, kassör
  • tel. 0400-744029
  • e-mail skasen.kassor(at)gmail.com, petersvartsjo(at)gmail.com
 • Auli Granqvist
  • tel. 040-8426983
  • email jggranqvist(at)gmail.com
 • Stefan Brännkärr
  • tel. 050-5486293
 • Sari Hästbacka
  • tel. 0400-915520
  • e-mail kohmo.sari(at)gmail.com
 • Birgitta Källberg, sekreterare
  • tel. 050-3433069
  • e-mail birgitta.kallberg(at)pp1.inet.fi

Träningsutskottet

SK Åsens träningsutskott består 2012-2013 av:

 • Mikael Brännström, ordförande
 • Mattias Skog
 • Matias Forsbacka
 • Joakim Hansén
 • Carina Kainberg
 • André Kurtén
 • Viktoria Forsberg
 • Kristian Storrank